Notki w kategorii:

Moje wpisy

maj1

Rozdzielność majątkowa

dodano: 1 maja 2015 przez prawniczka


Problem wpływu ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe między małżonkami został unormowany w art. 53 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (jedn. tekst: Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.). Przy wykładni wskazanego przepisu, dodanego do tekstu Prawa upadłościowego w 1946 r. i - co należy podkreślić - nie nowelizowanego...maj1

Podział majątku

dodano: 1 maja 2015 przez prawniczka


W postępowaniu o podział majątku wspólnego z wniosku Krystyny B. z udziałem początkowo Zbigniewa B. a później wobec jego śmierci z udziałem spadkobierczyń, jego córek: Aleksandry B. oraz Katarzyny B., Sąd Rejonowy w S. postanowieniem z dnia 17 maja 2007 r. ustalił, że w skład majątku dorobkowego Krystyny B. oraz Zbigniewa B. wchodzą: - kwota 269.264,32 złotych stanowiąca...
Sąd Okręgowy w G. - po rozpoznaniu sprawy z wniosku M. J. J. przy uczestnictwie J. Z. W. J. o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, na skutek apelacji uczestnika od postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 20 stycznia 2010 r. - postanowieniem z dnia 9 listopada 2011 r. zmienił zaskarżone postanowienie i ustalił, że w skład majątku wspólnego...