Notki dla tagu:

prawo

maj1

Rozdzielność majątkowa

dodano: 1 maja 2015 przez prawniczka


Problem wpływu ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe między małżonkami został unormowany w art. 53 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (jedn. tekst: Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.). Przy wykładni wskazanego przepisu, dodanego do tekstu Prawa upadłościowego w 1946 r. i - co należy podkreślić - nie nowelizowanego...